Remiss av Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25)

TechSverige har svara på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar: Betaltjänstkrav 

Detta ärende

Status


Från

Finans­departementet


Svar senast

30 september 2022


Länk till remiss

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail