Remiss av Granskning av utländska direkt­investeringar (SOU 2021:87)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

22 februari 2022


Länk till remiss

Granskning av utländska direktinvesteringar