Remiss av Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32 )

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Utrikesdepartementet


Svar senast

7 januari 2022


Länk till remiss

Remiss av Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden