Remiss av förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet (2020:04978)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen men valt att inte besvara.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

6 september 2021


Länk till remiss

Remiss av förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail