Hoppa till innehåll

Remiss av förslag till EU-förordning om allmän produkt­säkerhet (2020:04978)

IT&Telekomföretagen har bjudits in att lämna synpunkter på remissen men valt att inte besvara.

Status
Avstod från att svara

Från
Finansdepartementet

Svar senast
6 september 2021

Remiss av förslag till EU-förordning om allmän produktsäkerhet

Kontaktperson