Remiss av Förslag till en ny föreskrift om vissa generella undantag från skyldigheten att använda kassaregister (8-1182012)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Svar: Förslag till ny föreskrift om vissa generella undantag från skyldigheten att använda kassaregister.

Detta ärende

Status


Från

Skatteverket


Svar senast

30 november 2021


Länk till remiss

Konsekvensutredning avseende Skatteverkets förslag till föreskrifter, undantag från skyldigheter som gäller kassaregister m.m.

Kontaktperson

Nils Weidstam

Konsult, Näringspolitisk expert
+46 70 756 00 20
Skicka ett mail