Remiss av EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet (SOU 2022:18)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar: Åtgärder mot spridning av terrorisminnehall

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

22 augusti 2022


Länk till remiss

Remiss av EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – kompletteringar och ändringar i svensk rätt

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail