Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

3 juni 2022


Länk till remiss

Förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)