Hoppa till innehåll

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022)

Status
Besvarad

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
3 juni 2022

Förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)

Kontaktperson

Fredrik Sand

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 81 +46 72 207 24 34 E-post

Läs mer