Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet (I2021/03357)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Infrastrukturdepartementet


Svar senast

9 februari 2022


Länk till remiss

Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail