Hoppa till innehåll

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnäts­verksamhet (2020:03164)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar avseende Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar

Status
Besvarad

Från
Energimarknadsinspektionen

Svar senast
8 mars 2021

Länk till remiss och premoria

Kontaktperson