Remiss av En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

25 augusti 2021


Länk till remiss

Remiss av En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail