Remiss av Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar Ett moderniserat konsumenskydd

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

22 juli 2021


Länk till remiss

Ett moderniserat konsumentskydd

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail