Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

4 februari 2022


Länk till remiss

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur