Remiss av betänkandet En oavvislig ersättningsrätt? (SOU 2022:23)

TechSverige har bjudits in att svara på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

15 november 2022


Länk till remiss

En oavvislig ersättningsrätt?

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail