Remiss av Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)

TechSverige har bjudits in att lämna synpunkter på remissen.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

9 februari 2023


Länk till remiss

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail