Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet (S2022/02539)

TechSverige har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

Remissvar från TechSverige och Vårdföretagarna: EHDS

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

19 augusti 2022


Länk till remiss

Europeiska kommissionens förslag om det europeiska hälsodataområdet

Kontaktperson