Molntjänster, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Molntjänster kan användas exempelvis när leverantören tillhandahåller lagringskapacitet eller infrastruktur, eller en plattform åt kunden, eller egen eller tredjepartsapplikation (SaaS) för kundens nyttjande inom ramen för Molntjänsten, eller annan webbaserad tjänst. Molntjänster ersätter avtalet Cloud Computing. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas exempelvis när leverantören tillhandahåller lagringskapacitet, infrastruktur eller en programvara som tjänst. Vissa bestämmelser gäller enbart för tjänsten programvara som tjänst (”SaaS tjänst”). Behöver kunden stöd för uppstart av Tjänsten bör särskilt avtal träffas mellan parterna.  Det juridiska innehållet i detta standardavtal uppdaterades 2020 avseende personuppgifter på grund av Förordning (EU) 2016/679 (GDPR).

 

 

De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-024-P Kategori:

Innehåll

Definitioner
Leverantörens åtagande
Kundens åtagande
Uppstart av Tjänsten
Ändring av Tjänsten
Kundens användning av Tjänsten
Särskilda bestämmelser för SaaS-tjänst
Begränsning av åtkomst till Tjänsten
Kontaktpersoner
Ersättning, avgifter och betalningsvillkor
Immateriella rättigheter
Kundens data
Loggfiler
Personuppgifter
Säkerhet
Sekretess
Ansvar för Tjänsten
Ansvarsbegränsning
Affärsetiska principer
Avtalsperiod
Förtida upphörande
Avveckling av Tjänsten
Meddelanden
Överlåtelse
Tillämplig lag, tvist