Molntjänster, Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Dessa särskilda bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med TechSveriges allmänna bestämmelser Molntjänster om leverantören behandlar personuppgifter för kundens räkning inom ramen för en sådan tjänst. För behandling av Kundens Data som inte inbegriper behandling av personuppgifter ska endast TechSveriges allmänna bestämmelser Molntjänster tillämpas.

Parterna ska senast i samband med att överenskommelse träffas även säkerställa att Bilagan ” Specifikation över behandlingen av personuppgifter” är korrekt ifylld.

Dessa särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 .De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-036-P Kategorier: ,

Innehåll

Definitioner
Tillämplighet
Behandlingen av personuppgifter
Revision (granskning)
Sekretess
Ersättning för utfört arbete
Ansvar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning
Avtalstid och åtgärder vid avtalets upphörande