Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter – övriga tjänster (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Dessa särskilda bestämmelser är avsedda att användas tillsammans med TechSveriges allmänna bestämmelser för IT-Underhåll, Agila Projekt, Internetprojekt, IT-Projekt och IT-Tjänster (tillsammans kallat övriga tjänster) om leverantören behandlar personuppgifter för kundens räkning inom ramen för en sådan tjänst.

Parterna ska senast i samband med att överenskommelse träffas även säkerställa att Bilagan ” Specifikation över behandlingen av personuppgifter” är korrekt ifylld.

Dessa särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter är avsedda att användas tillsammans med TechSveriges allmänna bestämmelser, de ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 .

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-039-P Kategorier: , , ,

Innehåll

Definitioner
Tillämplighet
Behandlingen av personuppgifter
Revision (granskning)
Sekretess
Ersättning för utfört arbete
Ansvar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning
Avtalstid och åtgärder vid avtalets upphörande