Bilaga specifikation över behandling av personuppgifter: Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Denna bilaga används tillsammans med de särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter. I samband med att överenskommelse träffas måste det säkerställas att Bilagan ” Specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster” är korrekt ifylld.

De särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter är avsedda att användas tillsammans med TechSveriges allmänna bestämmelser , de ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 .

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Ladda ner
Artikelnr: T-040-P Kategorier: ,

Innehåll

Kontaktuppgifter
Instruktioner
Kortfattad beskrivning av Tjänsten och ändamålen med behandlingen
Kategorier av registrerade
Behandlingsaktiviteter (lagring, administrering, samkörning av register osv.)
Plats för behandling av personuppgifter
Användning i syfte att förbättra Tjänsten
Säkerhetsåtgärder
Fysisk åtkomstkontroll
Åtkomstkontroll avseende system
Åtkomstkontroll avseende personuppgifter
Åtkomstkontroll vid överföringar
Kontroll över inmatning av personuppgifter
Tillgänglighetskontroll
Särskiljningskontroll
Lagringsregler
Säkerhetsföreskrifter
Certifieringar m.m.
På förhand godkända underbiträden