Bilaga, specifikation, personuppgifter: övriga tjänster (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Denna bilaga används tillsammans med de särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter. I samband med med att överenskommelse träffas måste det säkerställas att Bilagan ” Specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster)” är korrekt ifylld.

De särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter är avsedda att användas tillsammans med TechSveriges allmänna bestämmelser, de ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 . I bilagan ska parterna ange kundens skriftliga instruktioner för dem aktuella behandlingen. Bilagan måste därför innehålla information om bl. a föremål för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och vilka kategorier av registrerade som leverantören ska behandla personuppgifter om.

Eftersom dataskyddsförordningen ger båda parter, inte bara kunden, ett ansvar för att säkerställa att personuppgifterna omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder, bör parterna i bilagan tydliggöra vilka organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda de personuppgifter som ska behandlas.

Bilagan bör även innehålla information om vilka underleverantörer, s.k. underbiträden, som leverantören med kundens uttryckliga samtycke får anlita för behandlingen av personuppgifter under avtalstiden. Om leverantören anlitar underbiträden behöver leverantören ingå ett skriftligt s.k. underbiträdesavtal med respektive underbiträde. Underbiträdesavtalet ska återspegla villkoren i Biträdesavtalet.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-041-P Kategorier: ,

Innehåll

Kontaktuppgifter
Instruktioner
Kortfattad beskrivning av Tjänsten och ändamålen med behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Behandlingsaktiviteter (lagring, administrering, samkörning av register osv.)
Plats för behandling av personuppgifter
Säkerhetsåtgärder
Lagringsregler
Säkerhetsföreskrifter
Certifieringar m.m.
På förhand godkända underbiträden