Kommentarer till särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

Dessa kommentarer är avsedda att underlätta användningen av särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-038-P Kategori:

Innehåll

Varför särskilda bestämmelser?
Användningsområde
Tillämplighet
Uppbyggnad och översiktlig beskrivning
Definitioner av olika begrepp
Biträdesavtalet och de allmänna bestämmelserna
Bilagan ”Specifikation över behandlingen av personuppgifter”