IT-Underhåll, Allmänna bestämmelser (10 ex)

300 kr

900 kr exkl. moms för icke-medlemmar

IT-Underhåll kan användas vid underhåll av maskinprodukter- och standardprogramprodukter och/eller gjorda kundanpassningar eller utvecklade system. I underhåll kan tjänster som avhjälpande underhåll, uppdateringar/versioner av standardprogramprodukter och telefonrådgivning ingå. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.

Tryckta standardavtal köps via print on demand: Alla våra standardavtal trycks då kunden gör ett köp av tryckta standardavtal, sk print on demand. Vid köp av print on demand-produkter upphör ångerrätten när produktionen av varan har påbörjats, detta innebär att köpet av tryckta standardavtal är bindande.

Ladda ner
Artikelnr: T-022-P Kategori:

Innehåll

Definitioner
Leverantörens åtagande
Undantag från leverantörens åtaganden
Kundens åtaganden
Startdag för Underhåll
Servicenivå
Ändring av Underhållet
Ersättning, avgifter och betalningsvillkor
Dokumentation
Särskilda bestämmelser vid Underhåll av maskinprodukt
Särskilda bestämmelser avseende Programprodukt och System
Sekretess
Säkerhet, personuppgifter
Ansvar för Underhåll
Ansvarsbegränsning
Omplacering och ändring av Underhållsobjekt
Affärsetiska principer
Avtalsperiod
Förtida upphörande, avbeställning
Avveckling av samarbete
Meddelanden
Överlåtelse
Tillämplig lag, tvist