Samtliga best-practices

Checklista för jämställdhet

Behålla: Ökat antal kvinnor som stannar kvar


Utveckla: Ökad andel kvinnor i tekniknära ledande roller


Attrahera: Ökat antal kvinnliga sökande till tech-tjänster