Hoppa till innehåll

Nu krävs politiskt engagemang för ett konkurrenskraftigt Sverige

2024 ska regeringen presentera en ny forsknings- och innovationsproposition för den kommande fyraårsperioden. Trots vårt omvärldsläge måste politiken blicka framåt och våga fatta de beslut som krävs för att möjliggöra ett växande, dynamiskt och miljövänligt näringsliv. Sverige har inte råd att halka efter i den digitala utvecklingen, som också är den grundläggande infrastrukturen för hela samhällets utveckling och en stor möjlighet för Sverige att stå sig starkt på exportmarknaden.

Sverige kan inte längre förlita sig på tidigare digitala försprång och framgångar, omvärlden har både kommit i kapp och sprungit om oss på digitaliseringsområdet och den industriella tillämpningen. Näringsliv, stat, regioner och kommuner är beroende av techbranschens utveckling och nära tillgång till dess kunnande och lösningar. Utan techbranschen kommer offentlig sektor inte att klara den digitala omställningen. Det är därför viktigt att utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken främjar och stödjer den fortsatta digitala utvecklingen för att techbranschen ska kunna öka sin produktivitet, konkurrenskraft och export. Utan tech kommer det heller inte att finnas någon konkurrenskraftig industri eftersom dessa företag söker sig alltmer till platser där utbudet av specialiserade tjänsteföretag är stort. 

Digitaliseringens möjligheter att bidra till samhällsgenomgripande omvandling, effektivare processer, nya arbetssätt och minskade utsläpp är stora. Tekniker som AI, IoT och kvantdatorer har enorma potentialer framgent och är grundläggande för både ett framgångsrikt Sverige samt för allas vår hållbara omställning och samhälle. Investeringar i forskning och utveckling som understödjer samhällets digitala omvandling, innebär därför samtidigt investeringar i klimatet, miljön, demokratin, hälso- och sjukvården samt kompetensförsörjningen i samhället. Genom satsningar på tech främjas samtliga dessa områden, inte minst på klimat- och miljöområdet där det finns en stor utvecklings- och exportpotential framöver. 

För att möjliggöra detta bör regeringen lägga förslag inom följande områden i forskningspropositionen: 

 • En excellent, behovsmotiverad och värdeskapande forskning till stöd för den digitala strukturomvandlingen och främjad digital spjutspetsteknik (kvantteknik, AI, 5G/6G, cybersäkerhet). 
 • En rejäl ambitionshöjning för den svenska forskningsbudgeten (totalt en procent av BNP) samt tillsammans med näringslivet upprätta en nationell forskningsstrategi med forskningsprioriteringar. 
 • En högskoleutbildning i världsklass. 
 • Stärk högskolans samverkan med näringslivet och högskoleutbildningens arbetslivsanknytning. 
 • Höj ersättningsnivån för it-utbildningar och tillsätt en utredning som ser över nuvarande indelningen av ersättningsnivåerna. 
 • Öka genomströmningen från techutbildningar. 
 • Inrätta en strategi för internationell talangattraktion. 
 • Stärk möjligheten till kompetensutveckling och omställning.
  • Nyttiggörande och kommersialisering av forskningen. 
  • Investera i främjat partnerskap och konsortier. 
  • Främja ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv. 
  • Se över FoU-undantaget. 

   Vi konkurrerar om såväl företagsetableringar som kompetent arbetskraft. Det krävs nu ett tydligt politiskt engagemang för att Sverige ska vara ett hållbart och konkurrenskraftigt land där möjligheter kan tillvaratas. TechSverige och branschen förväntar sig inget annat. 

   Christina Ramm-Ericson
   Näringspolitisk chef och Chefsekonom