Hoppa till innehåll

Erika Sjödin: ”Okunskap om AI skapar rädsla”

Vad krävs för att på ett ansvarsfullt sätt ta vara på AI–teknikens fulla potential? I TechSveriges intervjuserie Fokus: AI ger Bolagsverkets Erika Sjödin, som var nominerad till Årets AI-svensk i år. sin syn på utvecklingen.

– Finalplatsen är ett bevis på att AI-hubben, som är ett team på Bolagsverket, gör bra saker som märks och förhoppningsvis inspirerar andra, säger Erika Sjödin och fortsätter:

– Jag hoppas att vår organisation är stolt över oss och den kompetens som vi besitter, trots att vi är få och att AI-arbetet inte är högprioriterat hos oss. Med den insikten hoppas jag att fler ser att det är möjligt att arbeta med AI oavsett förutsättningar. Små medel är bättre än inga och alla kan göra något om man vågar och vill!

Kan du berätta om dig själv och ditt arbete?

– Jag har erfarenhet från myndighetsvärlden och som företagare, med fokus på att sammanföra organisationer för att hitta lösningar på gemensamma problem. Under mina tre som innovationsledare på Bolagsverket har jag även blivit produktägare för vår AI-hubb och ser en stor potential i AI som ett innovationsverktyg. Vårt team, som består av mig, tre utvecklare och tre dataanalytiker, motsvarar cirka 3,5 heltidsresurser och vi samarbetar nära med verksamhetsexperter och andra organisationer. Finansieringen kommer från olika avdelningar inom Bolagsverket. Vårt arbete är utforskande, men med målet att leverera konkreta lösningar. Vi delar kunskap med både offentliga och privata aktörer och lär oss ständigt då vi har flera AI-modeller i drift och många idéer. Jag och mitt kompetenta team fokuserar på att förstå och adressera utmaningar och visualiserar ofta våra koncept för att visa på potentialen och säkra finansiering för ett fortsatt arbete.

”AI bör ses som att vi får en egen superkraft”

Erika Sjödin



Utvecklingen inom AI-området går fort. Vilka trender ser du just nu i utvecklingen och användningen utifrån ditt perspektiv? 

– Det som hänt under 2023 är verkligen utmärkande vad gäller AI och de stora språkmodellernas utveckling. Min ”scrummis”, kollegan Adam sa att ”det känns som att vi fått en hammare och ser spikar överallt”. Det har oändliga användningsområden och kan förenkla i princip överallt.  Den ökade riskmedvetenhet kring AI är i sig positiv, men får inte stoppa utvecklingen. En äldre släkting var lite förskräckt över min finalplats som årets AI-svensk eftersom hen läst om att AI kan användas till hemska saker och inte minst ersätta oss människor. Mediabilden av AI kanske baseras främst på det vi gillar att läsa om? För det första är det till stor del tack vare AI och möjligheten att analysera stora datamängder som vi kan vi röra oss fritt i samhället då vi tryckte undan en pandemi snabbare än någonsin. För det andra bör AI ses som att vi får en egen superkraft, och inte som ett substitut för människan. Se det som åren när vi alla började använda Internet. Jag önskar att vi hade fler möjligheter att belysa allt gott det används till som att rädda liv och göra livet enklare. Okunskap skapar rädsla som håller tillbaka den utveckling som kan göra världen lite bättre och förhindra att AI används på fel sätt.

Vad tror du kommer bli nästa stora utvecklingsprång kopplat till AI och inom vilket område kommer det kunna tillämpas först?  

– Nästa stora utvecklingssprång kommer när vi alla förstått potentialen och gör implementationer av olika lösningar. De stora internationella företagen har jobbat med AI en längre tid och fler följer vilket påverkar olika ekosystem. Det ställer krav på aktörer omkring för satt generera nya värden för kunderna och för samhället. I företagsdomänen, där vi verkar, så märktes detta på ett event vi arrangerade. Ett av önskemålen var att kunna samverka och föra en gemensamt dialog om AI. Jag har svårt att peka på ett specifikt område, mer än att det tillslut blir en nödvändig del av att leverera affären/uppdraget oavsett område!

Vad krävs framåt för att vi ska kunna ta vara på AI-teknikens fulla potential och samtidigt göra det på ett ansvarsfullt sätt? 

– Vi behöver mod att investera! Vi behöver ledare som ser potentialen och faktiskt är delaktiga i det som görs och nyttan det genererar. Det räcker inte längre att läsa rapporter och få presentationer. Vi behöver även mer samverkan mellan de offentliga och privata för att lära mer och undanröja verkliga hot. För att kunna ta vara på AI-teknikens fulla potential måste vi sluta snacka och börja göra för att lära! Inom det offentliga så finns många hinder för att dela data m.m. och det är ett av många problem som måste lösas för att realisera många smarta idéer. Det är också då vi börjar kunna skapa rätt regleringar som inte bara är nödvändiga utan även blir relevanta för att ta till vara på potentialen av AI och minimera hoten på längre sikt!  

Årets AI-svensk-juryns motivering till nomineringen av Erika Sjödin:

”Erika Sjödin är innovationsledare för Bolagsverkets AI-hub. Genom sitt utvecklingsdriv i att nyttja potentialen med AI visar Erika hur en myndighet kan arbeta framgångsrikt med denna grupp av kraftfulla teknologier samtidigt som hon pedagogiskt delar erfarenheter och nya arbetssätt kopplat till AI.”