Hoppa till innehåll

”Digitaliseringens möjligheter och roll grundläggande i klimat­omställningen”

Den 15 september står TechSverige hubb för den digiloga hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow. Frida Faxborn, näringspolitisk expert inom hållbarhet på TechSverige berättar om konferensen och  techbranschens roll i en hållbar samhällsutveckling. 


 
Vad är A Sustainable Tomorrow och vem är konferensen för? 

A Sustainable Tomorrow är en mötesplats som sammanför aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Syftet är att sprida kunskap och skapa nätverk med de globala målen för hållbar utveckling som grund för ökad affärsnytta. Det är tionde året i rad som konferensen arrangeras och i år är temat disruption. Vad innebär det? Vad behöver göras i form av behov av nya arbetssätt, affärsmodeller, samarbeten och politik? Det är bara sju år kvar till 2030 och det är dags att växla upp arbetet ytterligare.  

Hur kan man ta del av konferensen? 

Konferensen livesänds under förmiddagen den 15 september och den går bara att ta del av via hubbar som upprättats över landet och i våra nordiska grannländer – där TechSverige för andra året i rad arrangerar en sådan hubb. I år kommer vi att hålla till på Internetstiftelsen i Hammarby Sjöstad i Stockholm och vi har plats för många! Målet för konferensen är 20  000 deltagare över hela Norden.  

Deltagandet är gratis och vi bjuder på frukost, fika och lunch – ett fantastiskt tillfälle att nätverka över företagsgränser, branscher och myndigheter. Alla är välkomna! Det är ett tillfälle att hitta och diskutera möjliga samarbeten framöver samtidigt som man får en bred omvärldsbevakning på området. Det var väldigt uppskattat förra året av våra medlemsföretag som deltog. 

Hur ser du på kopplingen mellan tech och hållbarhet? 

Den är helt självklar. Digitaliseringens möjligheter och roll genom dess teknik och innovationer är grundläggande och avgörande verktyg för hela samhället och alla sektorer att ställa om och bli mer energieffektiva och klimatsmarta genom minskade utsläpp. Digitaliseringens möjligheter att minska utsläppen genom samhällsgenomgripande transformationer, effektivare processer och nya arbetssätt är stora. 5G-tekniken tillsammans med sakernas internet (IoT) och artificiell intelligens (AI) är grundstenar i många av de lösningar som krävs för nå klimatmålen. TechSverige arbetar tillsammans med våra medlemsföretag med att sprida denna kunskap då fler behöver förstå, nyttja och samarbeta kring branschens lösningar. Politiken har också ett ansvar i att visa ledarskap som fokuserar på digitala lösningar som nycklar till minskad klimatpåverkan, vilket TechSverige nyligen lyft fram i vårt inspel till regeringens klimatpolitiska handlingsplan, som ska presenteras i höst.  

Följ livesändningen via TechSveriges hubb hos Internetstiftelsen. Anmäl dig via länken: https://ui.ungpd.com/Events/2703cc31-511f-4ce8-8c02-67d8a59b462f