Hoppa till innehåll

DEBATT: ”Krafttag krävs för att EU ska stå sig i den globala techkonkurrensen”

Sveriges ordförandeskap i EU är ett utmärkt tillfälle att lyfta techfrågorna, skriver Per Wallentin och Åsa Zetterberg från Techsverige och lyfter fram fyra områden som borde få extra fokus.

Tech och digitalisering är av fundamental betydelse för Sverige och EU:s ekonomier, konkurrenskraft och för en hållbar utveckling. På många områden är Sverige ledande och vi befinner oss i tätklungan i det globala techracet. Samtidigt ser vi hur många länder på andra kontinenter rör sig betydligt snabbare. För att inte tappa fart krävs det nu krafttag för att EU inte ska halka efter i den globala techkonkurrensen.

Den svenska techbranschens bidrag till BNP har växt mycket och uppgår till närmare 300 miljarder kronor per år. Det är jämförbart med värdet från de traditionella svenska basindustrierna – sammanlagt. Exporten inom tele-, data- och informationstjänster är också betydande, och större än Sveriges hela varuexport till USA. Sverige är den tionde största exportören av it-tjänster i världen. Tech bidrar till hela samhällets hållbara utveckling genom de digitala lösningar som erbjuds vad gäller till exempel energi- och processeffektivisering, infrastruktur och säkerhet och är en förutsättning för många andra branschers utveckling och konkurrenskraft.

Per Wallentin, styrelseordförande, Techsverige
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, Techsverige