Hoppa till innehåll

Markus Lingman: AI kommer att möjliggöra snabbare utveckling av nya läkemedel 

Markus Lingman är överläkaren och strategen från Region Halland som 2020 utsågs till Årets AI svensk för sitt framgångsrika arbete med att tillgängliggöra AI teknik i sjukvården. I TechSveriges intervjuserie Fokus: AI ger han sin syn på AIutvecklingen och vad som krävs för att på ett ansvarsfullt sätt ta vara på AIteknikens fulla potential framåt.  

– Mycket har hänt på AI-området på kort tid, bland annat har stora språkmodeller blivit allmängods och AI har blivit tillgängligt för en bredare publik. Jag befinner mig just på Stanford i ett område där det kokar av aktivitet kring nya produkter och tjänster som bygger på AI. Det ser vi också i Sverige, säger Markus Lingman. 

Han framhåller att AI-verktygslådan inte längre är något, som man på forskarsidan höjer på ögonbrynen för: 
 
– Nu vill man se att det skapar verkligt värde. Det många kämpar med är det sista själva implementationssteget. Inom till exempel röntgenvärlden har man dock kommit en bra bit på väg även när det gäller implementation.
 
Vad tror du kommer bli nästa stora utvecklingsprång och inom vilket område kommer det kunna tillämpas först?  

Det stora språnget inom samhällskritiska verksamheter, som till exempel inom vård, energi och transport, kommer nog att ske när vi förstått hur vi skall förhålla oss till AI ur ett regulatoriskt perspektiv. Lagstiftning är på gång, men innan den är på plats kommer vi bland annat kunna se hur AI till exempel bidragit till betydligt snabbare utveckling av nya läkemedel. 

Markus Lingman kommenterar också den pågående debatten och uppropet där flera framstående personer inom AI kräver en tillfällig paus i utvecklingen. 

– Att få hela världen att komma överens om en paus skulle nog vara svårt. Liksom när det gäller covid-19, är det många som har gett sig in i denna debatt utan att kunna så mycket om AI. Min förhoppning är att de stora aktörerna, som USA, EU och Kina, snart landar i balanserad och matchande reglering som skapar trygghet och transparens. 

På frågan om vad som krävs för att ta vara på den potential som AI möjliggör på ett ansvarsfullt sätt, menar han att kunskap är nyckeln: 

– Det behövs också en nyanserad samhällsdebatt om vad vi egentligen vill med dessa kraftfulla verktyg. Okunskap skapar rädsla och denna rädsla håller tillbaka även den utveckling vi nog tillsammans vill se.  


Om Årets AI svensk

Årets AI svensk är ett pris som delas ut av TechSverige. Syftet med priset är att främja insatser, engagemang och arbete inom AI som leder till att föra svensk AI framåt. Det gör vi genom att hylla och lyfta fram personer som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Mer information på aretsaisvensk.se