Hoppa till innehåll

Rapport: Tech­branschens förslag för att möta cyberhoten

Cyberbrottsligheten har blivit vanligare, farligare och dyrare. Nyligen presenterade regeringen en ny ansvarsfördelning på cybersäkerhetsområdet tillsammans med flera lovvärda initiativ för att stärka skyddet mot cyberattacker. Mer kommer dock att krävas. I rapporten Techbranschens förslag för att möta cyberhoten, utvecklar TechSverige de förslag om informations- och cybersäkerhet som vi 2022 lanserade i En techagenda för Sverige.

Techbranschen med de digitala lösningar som den erbjuder är av avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska tillväxt, för produktiviteten och innovationskraften i hela näringslivet och i all offentlig verksamhet samt för en hållbar samhällsutveckling. Digitaliseringen erbjuder många möjligheter, men allvarliga baksidor behöver också uppmärksammas. Även om säkerhetsinvesteringarna har släpat efter så finns det redan i dag lösningar som kan användas för att öka informationssäkerheten och motverka cyberbrottslighet.

Informations- och cybersäkerhet är ett komplext problem och det finns ingen snabb eller enkel lösning. Ingen aktör kan på egen hand lösa problemen inom informations- och cybersäkerhet.

För att stärka säkerheten behövs högre medvetenhet om hoten, mer samverkan, förbättrad kompetensförsörjning och bättre förmåga att bekämpa it-brott. I den nya rapporten Techbranschens förslag för att möta cyberhoten, utvecklar TechSverige de förslag om informations- och cybersäkerhet som vi 2022 lanserade i En techagenda för Sverige.