Hoppa till innehåll

Minimera risker och skapa full nytta med AI

AI är högt på dagordningen, på EU-nivå, nationellt, politiskt, medialt och det med all rätt. AI är omvälvande. Det är en grupp kraftfulla tekniker som kan utföra komplexa uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens och bedömning. Som alla större tekniska framsteg så blir det avtryck brett i samhället, på arbetsmarknaden, i akademin och inom näringslivet. Dagens debatt visar just på den komplexa bilden om hopp och förtvivlan kopplat till AI.

Värt att komma ihåg är att AI inte är något nytt utan är resultatet av mångårig forskning och utveckling. Redan i dag används AI framgångsrikt inom många olika tillämpningsområden. Inom hälso- och sjukvården kan AI bli lika omdanande som röntgen eller Elektas strålkniv, för att nämna andra tekniska genombrott. Inom tech är AI i dag ett naturligt verktyg bland många för att effektivisera processer och lösa problem som tidigare varit omöjliga eller krävt enorma resurser.

Kraftfulla tekniker kräver dock ett ansvarsfullt användande och att dess kraft kanaliseras till rätt områden. AI har redan en stor påverkan på vårt samhälle och är en viktig del i hur vi ska klara framtidens stora utmaningar inom områden som, välfärd, produktivitet, hållbarhet och klimat. Rätt använt kan detta verktyg bli en grundsten i många av de lösningar som krävs för att nå till exempel klimatmålen, bland annat genom att möjliggöra energieffektiviseringar.

”Rätt hanterat kommer riskerna att minimeras och AI:s stora potential kan komma till nytta.”

Peter Kjäll, näringspolitisk expert

Att framtida AI behöver någon form av tydliga regler är inte omstritt. Ofta framförs det dock i debatten att AI är oreglerat i dag. Det stämmer inte. Redan i dag träffas AI av regler om till exempel produktansvar, GDPR, diskrimineringslagar och skadeståndsregler. Just nu arbetar även EU fram nya regler för AI. Bland syftena finns både att skapa incitament för investeringar i AI och att se till att AI-användningen blir säker. Det är angeläget att dessa inte blir för betungande, särskilt för små och medelstora företag, eller onödigt hindrar innovation och nya smarta lösningar till gagn för samhälle och individer. Det råder en global konkurrens kring AI och här måste EU också kunna hävda sig samtidigt som centrala värden och rättigheter består.

Vi välkomnar debatten som nu förs. Redan 2019 antog TechSverige, tillsammans med branschföreträdare och andra en branschkod för ansvarsfull användning av AI. Vi uppdaterar koden kontinuerligt. Som bransch ser vi det som viktigt att agera klokt i dessa frågor. Rätt hanterat kommer riskerna att minimeras och AI:s stora potential kan komma till nytta.

Branschkoden vilar på tre principer

  • ett mänskligt och hållbart samhälle
  • förståelse och inkludering
  • förtroende

Branschkoden finns på svenska och engelska på TechSveriges webbplats.