Hoppa till innehåll
Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg i regeringens Digitaliseringsråd

Regeringen fattade nyligen beslut om en nystart av Digitaliseringsrådet. Ett råd som syftar till att bidra till utvecklingen av regeringens strategiska arbete på digitaliseringsområdet. TechSveriges förbundsdirektör Åsa Zetterberg kommer att ingå i rådet.

 

– Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att få bidra i det viktiga arbetet för att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Sverige har så mycket att vinna på att vara världsledande i den digitala utvecklingen, säger Åsa Zetterberg. 

De övriga förordnade ledamöterna i Digitaliseringsrådet är samhällspolitiska chefen för molntjänster Irene Ek, teknikchefen Erik Ekudden, generaldirektören Darja Isaksson, professorn Magnus Mähring, näringspolitiska chefen Maria Rosendahl, digitaliseringschefen Patrik Sundström samt verkställande direktören och grundaren Oscar Stege Unger. Rådets arbete är förlängt till den 31 december 2026. 

– Det är min förhoppning att vi i Digitaliseringsrådet ska bidra till att regeringen höjer ambitionerna och att kliv tas så att Sverige står sig i den globala konkurrensen och tar vara på nyttan kopplat till välfärd, klimatomställning, säkerhet och produktivitet, säger Åsa Zetterberg.