Hoppa till innehåll
I årets första avsnitt av TechSveriges podcast samtalar Einar Humlin och Martin Wästfelt, på TechSverige respektive Unionen, om den stundande avtalsrörelsen. De båda förhandlingscheferna diskuterar bland annat även kommande utmaningar på längre sikt gällande kollektivavtalen för techsektorn. 

– Vi har levt i en tid med låga räntor och nu när de höjs blir det ett annat kostnadstryck. Då gäller det att det system som vi har skapat utvärderas. Blev det bra för företagen och för de anställda? Jag tror att vi kommer att hamna i lönebildningsfrågan, hur ska vi knäcka på den? Vi vill att företagen ska kunna fortsätta att anställa och inte slås ut, säger Einar Humlin, till vänster på bilden.

Martin Wästfelt ser rekrytering som den största utmaningen för Unionen under de närmaste åren:

– Vi har satt som mål att vi ska vara 50 000 förtroendevalda inom fyra år och det är nästan dubbelt så många som vi är idag. Vi har vuxit i antal medlemmar, men det är inte det lättaste att hitta dem som vågar och orkar arbeta som förtroendevalda på arbetsplatserna. Det är en nyckelfaktor för vår svenska modell som fungerar bäst när du har en klubb eller ett ombud som känner företaget och kan lösa frågor lokalt.