Hoppa till innehåll

Ska appjobben omfamnas eller ratas? När Arbetet Global anordnade frukostseminarium om hur digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden syntes en klar skiljelinje mellan Transport och Almega.

– Den här utvecklingen sker oavsett om vi vill eller inte och det är vår uppgift som att parter se till hur vi klarar av den bäst, säger Stefan Koskinen, arbetsgivardirektör Almega.

Han berättar att Almega tecknar 132 kollektivavtal och att alla branscher de representerar genomgår en digitalisering på ett eller annat sätt.

– Vårt uppdrag är att se till att vi har ett så fungerande näringsliv som möjligt.

Maria Arkeby, kommunikationschef Transport kontrar:

– Jag kan ändå inte förstå att man inte kan behålla arbetsgivaraspekten. Den svenska modellen bygger på parterna, men appekonomin bygger bara på en part, bara arbetstagaren. Tror ni på Almega på den svenska modellen?

– Självklart. Men vi kommer aldrig välja en protektionistisk väg, Sveriges framgångar bygger på att vi är en internationell ekonomi, säger Stefan Koskinen och berättar att många it-företag Almega haft dialog med inte tycker att kollektivavtal passar dem.

– Det måste gå att modernisera kollektivavtal för nya typer av företag, fortsätter han.

Klicka här för att ta del av hela artikeln som publicerades på Arbetet.se 2019-05-07.