Hoppa till innehåll

Flexibilitet ledord för branschens kollektivavtal 

Den svenska techbranschen växer i snabb takt och många av företagen i branschen är små och medelstora. Det ställer krav på flexibla kollektivavtal som tar särskild hänsyn till den snabba utvecklingen och företagens unika förutsättningar och behov.

Åsa Zetterberg är sedan 2019 förbundsdirektör för TechSverige, bransch- och arbetsgivarorganisationen för företagen inom it, telekom och techbranschen. Hon var tidigare regeringens chief digital officer och hon har även varit chef för digitalisering på Sveriges kommuner och regioner.

Techbranschen är en snabbväxande bransch. Omsättningen har passerat 1 000 miljarder kronor, branschen står för 11 procent av Sveriges export och BNP-andelen uppgår till närmare 8 procent.

– Det finns stora kompetensbehov i branschen och vi behöver ett tillskott på 10 000 specialister per år fram till 2028. Därför är det oerhört viktigt för företagen i branschen att vara attraktiva arbetsgivare, berättar Åsa Zetterberg.

Kollektivavtal är en viktig nyckel för att lyckas med just det. 

– De framförhandlade paketen om anställningsvillkor är en annan stor del av att göra våra medlemsföretag mer attraktiva. Vi har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv och tack vare det kan vi erbjuda konkurrenskraftiga villkor för bland annat omställning, försäkringar och pensioner, berättar Åsa Zetterberg. 

”Vi befinner oss i en snabb och föränderlig värld och marknad”

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör

Med tanke på branschens snabba tillväxt och utveckling är det viktigt att enkelt kunna anpassa antalet anställda utifrån företagets behov. Det behövs förutsättningar för rörlighet på arbetsmarknaden. 

– Vi befinner oss i en snabb och föränderlig värld och marknad, och därför behövs både flexibilitet och stabilitet, vilket kollektivavtalen kan erbjuda. Avtalen ger en ökad förutsägbarhet när så mycket annat är så föränderligt. Samtidigt erbjuder de flexibilitet och möjlighet för företag att göra en utvecklingsresa i en snabbrörlig internationell marknad. 

De färdigförhandlade delarna minskar dessutom administrationen för företagen så att de kan ägna mer tid och fokus på det som ger lönsamhet och tillväxt, tillägger hon.

Åsa Zetterberg berättar att en av de vanligaste utmaningarna som en arbetsgivare står inför när de överväger att ingå ett kollektivavtal är att de inte vet vad avtalet kommer att innebära för företaget. Hon beskriver att det inom techbranschen finns en uppfattning om att kollektivavtal inte alltid är något som behövs. En del företag ifrågasätter helt enkelt om strukturen i ett kollektivavtal passar dem, eftersom avtalen skapades i en tid då det inte var snabbväxande företag inom techbranschen som satte standarden.

– Därför behöver vi bli bättre på att berätta vad ett kollektivavtal innebär och hur de är anpassade efter branschen behov. Här kan vi med fördel ta hjälp av våra befintliga medlemmar. Sedan måste vi förstås även fortsätta att utveckla kollektivavtalen tillsammans med våra fackliga parter. 

Kollektivavtalen har anpassats på många sätt, säger Åsa Zetterberg. Bland annat kan företag skapa sig en egen löneprocess utifrån de centralt förhandlade principerna, vilket gör det möjligt att utgå från företagets förutsättningar. I goda tider följer man marknadens löner medan man i sämre tider kan enas om att löneökningarna kan bli något mindre. Det gynnar den enskilde företagaren men är också särskilt viktigt för startupbolag där lönsamheten kan skifta väldigt mycket från år till år.

Anställningsformerna och arbetstidsreglerna i TechSveriges kollektivavtal är några av arbetsmarknadens mest flexibla och möjliggör för förhandling med de enskilda medarbetarna. 

– Vi är en bransch som är präglad av små och medelstora företag, och då är det ännu viktigare med denna flexibilitet. Det är inte så att företagen vill säga upp folk, men det är viktigt att ha en slags försäkring om att det ändå går att göra avsteg från LAS om det skulle behövas. Flexibiliteten vid nedskärningar blir större med kollektivavtal och huvudavtalet. Då vågar fler anställa och satsa på tillväxt, säger Åsa Zetterberg.

Många av företagen i techbranschen verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad där flexibilitet i arbetssättet är en förutsättning för att växa. 

– Det är väl just den här flexibiliteten som behöver fortsätta att utvecklas för att vi även i framtiden ska ha en världsledande techbransch i Sverige. I detta behövs kollektivavtalen för att kunna erbjuda attraktiva villkor för medarbetare och samtidigt ha stabila spelregler för att stärka företagens konkurrenskraft. Det är även viktigt för att kunna attrahera utländsk arbetskraft och få företag från andra länder att investera i Sverige, och då behövs olika modeller för arbetstidsupplägg för att företagen ska kunna verka på en internationell arena. Vår uppgift är att förklara dessa fördelar för företagen. Vi ser även att det händer en hel del på EU-nivå med fler direktiv som påverkar svensk arbetsmarknad. Där behöver vi hitta sätt att påverka EU så att vi fortsatt kan ha kollektivavtalslösningar som fungerar i Sverige, avslutar Åsa Zetterberg.

Text: Karin Carlesten

Foto: Gustav Kaiser