Hoppa till innehåll

Almegas samtliga förbund, däribland IT&Telekomföretagen, har tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer slutit en överenskommelse som löser en av de svåraste konfliktfrågorna på svensk arbetsmarknad – frågan om avsättning till Flexpension. Vi har enats om ett paket innehållande åtta olika delar där införande av Flexpension i tjänsteföretag är en av delarna. I paketet har vi på flera viktiga punkter utvecklat och moderniserat kollektivavtalen.

För företag med kollektivavtal inom IT- och telekomsektorn innebär uppgörelsen att ett system med avsättning till flexpension införs från och med 2017. En viktig komponent är att  individen har möjlighet att välja. Genom överenskommelsen blir det enklare att anställa och bli anställd, beredskapsreglerna moderniseras och parterna har tagit fram en vägledning som ska underlätta att rätt kompetens blir kvar vid eventuella neddragningar.

En mycket viktig del i överenskommelsens är att ett gemensamt arbete startas för att utveckla kollektivavtalen. För att kollektivavtalsmodellen ska vara attraktiv för it- och telekomsektorn måste den bidra till att stärka konkurrenskraften för företagen.  Därför behövs t ex mer av företags- och medarbetarnära lönebildning och lösningar i kollektivavtalen som gör det möjligt för företagen att arbeta mer flexibelt.

Detaljerad information om överenskommelsen finns för IT&Telekomföretagens medlemmar i arbetsgivarsektionen på vår Arbetsgivarguide(kräver inloggning).

  1. Vi har enats om en modell för Flexpension i Tjänsteföretag som passar tjänsteföretagens och deras medarbetares behov. I den modellen finns möjligheten att erbjuda medarbetarna ett individuellt val, vilket varit och är viktigt för oss.  Vi har också hittat en modell där vi underlättar för nya företag att ansluta sig till flexpensionen, genom att man fasas in i systemet över ett antal år. Sammantaget har vi format en modell för Flexpension som utgår från tjänstesektorns förutsättningar och behov, och som därmed skiljer sig på flera punkter från de lösningar som finns på andra avtalsområden.
  2. Vi har enats om en möjlighet att ansöka om deltid i pensioneringssyfte för medarbetare som fyllt 62 års ålder. Deltiden kan, om arbetsgivaren beviljar ansökan, göra det möjligt att trappa ner arbetstiden i slutet av arbetslivet.
  3. Vi har enats om anställningsformer som gör det lättare för företagen att anställa utifrån de behov man har, samtidigt som det förstås blir lättare för den enskilde att bli anställd. Vi får anställningsformer som blir enklare att hantera för företagen, t.ex. genom att det blir enklare att provanställa men företagen får också möjlighet att visstidsanställa upp till tre år.
  4. Vi har enats om hur vi enkelt ska hantera sammanfallande semester- och uttagsår, om en medarbetare slutar sin anställning. Vi gör det helt enkelt tydligare hur man ska hantera de semesterskulder som kan finnas om någon slutar.
  5. Vi har enats om en vägledning som i neddragningstider kommer underlätta för företagen att kunna behålla de medarbetare som man behöver ha kvar, för att företaget ska kunna fortsätta utvecklas och skapa tillväxt. Vi har gemensamt tagit fram en vägledning som kommer underlätta både för de fackliga representanterna och för våra medlemsföretag vid neddragningstider.
  6. Vi har enats om en modern reglering av beredskapsarbete som innebär att vi format beredskapsregler där vi tagit hänsyn till den tekniska utvecklingen, t.ex. vad gäller möjligheten att ha mobil beredskap med hjälp av mobila verktyg.
  7. Vi har enats om en förhandlingsordning som syftar till att göra förhandlingsprocessen mer effektiv. Det kommer att minska hanteringstiden för vissa tvister.
  8. Vi har enats om ett långsiktigt utvecklingsarbete som syftar till att förstå framtidens utmaningar och utveckla framtidens kollektivavtal så att de bättre motsvarar det som framtidens företag och medarbetare kommer att efterfråga. Utgångspunkten är att stärka kollektivavtalsmodellen.