Hoppa till innehåll
Sex av tio internetanvändare i Sverige uppger att de blivit utsatta för nätbedrägerier under det senaste året. Andelen utsatta är lika stor bland män och kvinnor, men det är främst personer födda på 70-, 80- och 90-talet som drabbats.

Uppgifterna kommer från Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2022. Det vanligaste nätbedrägerierna görs med bluffmejl och bluff-sms vilket mer än hälften av internetanvändarna har drabbats av det senaste året.

Personer födda på 1920- och 30-talet har i högre grad än andra utsatts för att obehöriga har bett dem om koder från deras bankdosa.

Personer med någon funktionsvariation har blivit mer drabbade än andra, främst vad gäller att bli kontaktade av falsk kundsupport (20 procent), men även av att obehöriga bett dem logga in med Bank-id (6 procent) eller bett om koder (3 procent).