Hoppa till innehåll
Efter tre år av väntan var det i början av juli dags för seminarier, paneldebatter, politikertal och mingel. Ja, det var alltså tid för Almedalsveckan igen. Nu, med några veckors distans, tänkte jag försöka summera intrycken av Almedalen valåret 2022. En inte helt enkel uppgift med tanke på det fruktansvärda dåd som genomfördes och som så fullständigt kom att omkullkasta förutsättningarna för arrangemanget. Det blev en attack på själva grundtanken med Almedalen – att vara en plats där alla åsikter och sätt att se på saker ska få komma fram. Därför blir det än viktigare att fortsätta arbetet med att stärka det demokratiska samhället där våldet inte har någon plats och fortsätta det öppna samtalet där det är självklart att man ska kunna ha en öppen dialog mellan olika åsikter.

Vi på TechSverige deltog på plats i Visby med flera medarbetare och en lång rad av våra medlemsföretag var också där. Det blev ett intensivt program med ett smörgåsbord av seminarier och aktiviteter och vi deltog i intressanta paneler och samtal – i enskilda sammanhang och från scener och studior.

Det var en strid ström av samtal om alltifrån hur vi ska nyttja digitaliseringen på bästa sätt till hur vi ska hantera kompetensbristen. Och det är glädjande att konstatera att framtidsfrågorna debatterades livligt. Digitalisering, digital säkerhet, välfärd, digital infrastruktur, kompetensförsörjning och hållbarhet var bara några av frågorna som diskuterades där vi delade med oss av branschens perspektiv för att stärka Sverige som världsledande technation.

Digitalisering för hållbar tillväxt, innovation och välfärd

Det var också glädjande att så många deltog i det seminarium vi arrangerade om ”Digitalisering för hållbar tillväxt, innovation och välfärd”. För egen del tyckte jag nog att seminariets höjdpunkt var den där engagerade representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund debatterade och blickade mot framtiden. Det fanns en djup samstämmighet om att digitalisering och innovation har en viktig roll för att möta framtidsutmaningar som den gröna omställningen och att beslutsfattare måste ta bort hinder och underlätta för utvecklingen. Dessutom efterfrågades ett starkare digitalt ledarskap där digitaliseringen är en fråga som hela regeringen behöver ta ansvar för och den digitala kompetensen behöver höjas. Ett av slutorden var att sluta lägga förslag i byrålådan och ha mer av verkstad. En pigg och stimulerande debatt som bådar gott!

Men om ungdomsförbunden gav hopp om framtiden för digitaliseringsfrågorna, så lyste dessvärre visionerna om dessa – för Sverige så viktiga frågorna – med sin frånvaro i veckans olika partiledartal. Det är anmärkningsvärt att inte en enda av partiledarna adresserade dessa frågor i sina tal. Digitaliseringen är här för att stanna och en stor del av digitaliseringen, dess samhällsnytta och värde för ekonomin, ligger framför oss.

Tech och digitalisering självklara pusselbitar för långsiktiga lösningar

Vi står inför stora framtidsutmaningar kopplade till bland annat hållbar tillväxt, jobben och välfärden. Ta vården till exempel med demografiska utmaningar och där vinster med digitaliseringen kan göras i form av att tunga och tidskrävande arbetsuppgifter kan frigöras till förmån för mer tid med patienter samtidigt som säkerheten ökar för den enskilde och kvaliteten på vården och omsorg höjs. Utmaningar där tech och digitaliseringens möjligheter kommer vara självklara pusselbitar för långsiktiga lösningar. Då gäller det att både näringslivet och politiken tar sitt ansvar för att dra nytta av utvecklingen. Under årets Almedalen var avsaknaden av digitaliseringsfrågorna påtaglig bland partiledarna. Låt oss hoppas på bättring till nästa år. För Sveriges skull.

Jag vill rikta mitt stora tack till alla er som hade möjlighet att närvara och besöka vårt seminarium och för att vi fick ta del av seminarier och blev inbjudna till panelsamtal, rundabordssamtal och möten i olika former. Och jag vill rikta ett särskilt tack till våra medlemsföretag för deltagande och besökande vid vårt seminarium och för samtal och engagemang i övrigt! Tack också för att ni arrangerade seminarium och skapade mötesplatser och beskrev er verksamhet och de utmaningar ni möter. Och för att vi tillsammans lyfter fram bilden av vilken viktig roll ni spelar för Sverige.

37 konkreta, politiska förslag i syfte att stärka Sverige som världsledande technation

Efter några veckors välbehövlig paus under sommaren går vi nu in i slutskedet av valrörelsen. Digitaliseringen kan vi inte rösta bort utan den är här för att stanna. I vårt seminarium beklagade ungdomsförbunden sig över att politiken ofta är sist på bollen och det är först när en fråga börjar bli viktig i människors vardag som politiker tenderar att lyfta den högt upp på dagordningen. Låt oss därför alla lite till mans diskutera betydelsen av tech i vardagen så kanske det kan bli startskottet för ett visionärt digitalt ledarskap med en ambitiös digitaliserings- och techpolitik under nästa mandatperiod. Behöver du lite inspiration till diskussionerna? Ta då gärna del av vår rapport ”En techagenda för Sverige” där vi bland annat listar 37 konkreta, politiska förslag i syfte att stärka Sverige som världsledande technation.

Christina Ramm-Ericson
Näringspolitisk chef, TechSverige

P.S. För er som inte deltog på Almedalsveckan finns vårt seminarium att se i efterhand  här.