Hoppa till innehåll
I en debattartikel i Dagens Industri signerad samtliga styrelsemedlemmar i TechSverige lyfts behovet av en kraftfull, framtidsorienterad digitaliserings- och techpolitik och en techagenda för Sverige.

”Mot bakgrund av den centrala roll som digitalisering och techbranschen spelar för konkurrenskraften och för en hållbar samhällsutveckling, är det oerhört märkligt – för att inte säga politiskt oansvarigt – att dessa frågor nästintill helt lyser med sin frånvaro i den partipolitiska debatten.” skriver artikelförfattarna.

Våra folkvalda politiker får fem viktiga medskick inför den kommande mandatperioden:

    • Höj ambitionerna! Regeringen måste ha konkreta och högt ställda digitaliseringsmål.
    • Attrahera talanger och säkra behovet av techkompetens! Andelen techjobb som är svåra att tillsätta är närmare 40 procent och det väntas saknas 70 000 personer i sektorn redan år 2024.
    • Säkerställ ett fullt uppkopplat Sverige! Se till att alla i Sverige har tillgång till snabb och säker uppkoppling.
    • Framtidssäkra välfärden och offentlig sektor med tech! Även om det finns många goda exempel inom svensk offentlig sektor, så går inte den digitala utvecklingen i takt med människors förväntningar, andra länder eller samhället i övrigt.
    • Stärk informations- och cybersäkerheten! Vi vill alla känna trygghet även i den digitala verkligheten.

I debattartikeln belyses det faktum att tillväxten i techsektorn är betydligt lägre än i grannländer som Finland, Norge och Estland och att Sverige inte an leva på gamla meriter:

”Hade vår techsektor vuxit som genomsnittet i jämförelsen, skulle det årliga bidraget till BNP varit cirka 30 miljarder kronor högre. ”

Läs hela artikeln ”Nu behövs en techagenda för Sverige” på di.se.

Söndagen den 3 juli inleds Almedalsveckan. Diskussionen om framtidens techpolitik fortsätter bland annat på TechSveriges hybridseminarium Digitalisering för hållbar tillväxt, innovation och välfärd den 5 juli.