Hoppa till innehåll
 

Enligt Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex JÄMIX 2021 är mindre än var tredje anställd inom techbranschen kvinna.

– Branschen har några utmaningar. Den största utmaningen är att öka andelen kvinnor bland de anställda. Det finns tyvärr få jämställda yrkesgrupper med minst 40 procent kvinnor, minst 40 procent män, säger Nyckeltalsinstitutets vd TINA EKSTRÖM.

JÄMIX är ett verktyg som ger företag och organisationer en  bild av hur det ser ut för män och kvinnor på arbetsplatsen och i förhållande till andra företag i samma bransch samt andra branscher.

TechSveriges målsättning är att techbranschen ska uppnå en jämn könsfördelning till år 2030. Läs mer om vad vi gör för att öka andelen kvinnor i branschen:
techsverige.se/jamstalldhet

Nyckeltal en väg mot jämställdhet – intervju med Tina Ekström. 

Läs mer om JÄMIX på nyckeltalsinstitutet.se.