Hoppa till innehåll

Det är 66,5 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16-74 år som har grundläggande digital kompetens, vilket kan jämföras med 53,9 procent i genomsnitt för EU. Fyra EU-länder har en högre andel, med Finland och Nederländerna i topp.

En grundläggande digital kompetens är en förutsättning för att kunna delta i det digitala samhället. EU  har satt som mål att andelen vuxna med grundläggande digital kompetens ska vara 80 procent år 2030.

Läs mer i Digitala Sverige 2022, en samlad analys från DIGG.