Hoppa till innehåll
Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2022 använder sig 91 procent av befolkningen som fyllt 16 år av e-legitimation.

90 procent av befolkningen använder sig av e-legitimationstjänsten mobilt Bank-id, medan 2 procent av befolkningen använder sig av e-legitimationstjänsten Freja e-id.

Freja e-id används framför allt av 00-talister (9 procent) men även till viss del bland stadsbor (3 procent).

Läs mer på svenskarnaochinternet.se.