Hoppa till innehåll
Sverige är ett exportberoende land och vår export av varor och tjänster uppgick år 2020 till ett värde som motsvarar 44 procent av BNP.

Techbranschens bidrag till svensk export har ökat med närmare 1 200 procent sedan 1998 och uppgick år 2020 till 140 miljarder kronor. Det motsvarar över sex procent av Sveriges totala export.

Traditionella basindustrier som papper, pappersmassa och pappersavfall, metaller samt plast och gummi utgjorde knappt fem, fyra respektive två procent av den totala exporten under 2020.

Läs mer i TechSveriges rapport Tech – Sveriges nya basindustri.