Hoppa till innehåll
Ana Andric är ny näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen med fokus på kompetensfrågor, inkludering och branschens attraktivitet. Hon kommer närmast från en tjänst på SACO där hon bland annat arbetat med kompetensutveckling och arbetsmarknadspolitik.

Välkommen Ana! Kan du ge oss en kort presentation av dig vid sidan av arbetet?

– Jag är född i Dubrovnik i Kroatien och uppväxt i Västerås. Just nu delar jag min tid mellan Västerås och Stockholm.

Vad var det som lockade dig med tjänsten på IT&Telekomföretagen?

– För mig kändes det väldigt lockande att få arbeta med kompetensförsörjning inom en bransch som har stor betydelse för Sveriges tillväxt. Kompetensbehoven påverkas av att branschen växer och förändras i snabb takt. Det är väldigt roligt och utmanande att få arbeta med hur dessa behov kan tillgodoses. Tillsammans med teamet på IT&Telekomföretagen vill jag bidra till att öka förutsättningarna för techbranschen att växa.

Vad ser du som de största utmaningarna?

– Behovet av IT-kompetens är kritiskt. Det kommer att krävas en kombination av åtgärder för att fler ska vilja söka sig till techjobben, kvinnor i synnerhet. IT&Telekomföretagen har och tar redan ett stort ansvar för att öka branschens attraktivitet och jämställdhet. Detta arbete behöver fortsätta! Tillgången till utbildning och vidareutbildning måste stärkas. Utbildningsutbudet behöver också anpassas utifrån olika målgruppers behov.