Hoppa till innehåll
Digitala faktaTechbranschen stod för över 6 procent av Sveriges totala export 2020. Enbart exporten av datatjänster uppgick till över 116 miljarder kronor år 2020.

De traditionella basindustrierna papper, pappersmassa och pappersavfall, metaller samt plast och gummi utgjorde samma år knappt fem, fyra respektive två procent av den totala exporten.

Techbranschen står sig även mycket stark jämfört med övriga branscher i näringslivet. Endast områdena fordon och övriga affärstjänster utgjorde en större andel av den totala exporten 2020, med nio respektive åtta procent vardera.

Läs mer i IT&Telekomföretagens rapport Tech – Sveriges nya basindustri