Hoppa till innehåll
5G möjliggör innovationer som tar digitaliseringen till nästa nivå. För att Sverige fullt ut ska kunna realisera dess fördelar är det viktigt att vi som nation snabbt tar ett samlat grepp och att ett antal åtgärder genomförs. Telekområdet inom IT&Telekomföretagen har tagit fram ett positionspapper med branschens förslag på nödvändiga insatser.   

5G kommer att möjliggöra ny innovation som tar digitaliseringen av människors vardag, företagande och industrier, samt samhället i stort till nästa nivå. Med 5G kommer vi kunna adressera ett stort antal utmaningar och möjligheter för att effektivisera, innovera och driva en hållbar utveckling. Detta kommer i förlängningen att förstärka Sveriges konkurrenskraft internationellt.

Sverige är en digital stormakt men riskerar halka efter och bli omsprungna av länder med mer ambitiösa planer. Svenska industriföretag konkurrerar med industriföretag som redan hunnit ställa om sin produktion till ett uppkopplat och digitalt arbetssätt. Om vi inte ökar takten kan det få långsiktigt negativa konsekvenser för vår digitala konkurrenskraft i världen och dess betydelse för ekonomin och samhället. Vi behöver agera nu!

Utbyggnaden av de svenska 5G-näten är igång. För att Sverige fullt ut ska kunna realisera dess fördelar är det viktigt att vi som nation snabbt tar ett samlat grepp. Här är Telekområdet inom IT&Telekomföretagens positionspapper med branschens åtgärdsförslag: IT&Telekomföretagens positionspapper: 5G för Sverige