Hoppa till innehåll

Make a Difference

Lenovos partnerskap ”Make a Difference” med XBillion Skills-lab i Indien gjorde det möjligt för Lenovo att utbilda arbetare i roller som ger högre levnadslön. Detta hjälper Indiens mindre gynnade innevånare med färdigheter och utbildning som i sin tur underlättar för dem att gå från fattigdom till Indiens växande medelklass.

 

 

Övervakning av bikupor för att omdefiniera jordbruket

Lenovos ThinkPads används som ”forskningsassistenter” av Hivemind, ett forskningsföretag som definierar om jordbruket genom att studera det sjunkande bi-beståndet runt om i världen. Detta viktiga arbete hjälper till att ta itu med konsekvenserna av det sjunkande bi-beståndet som är ett problem för den globala jordbruksindustrin. Hivemind-forskare valde Lenovos ThinkPad för sitt satellitövervakningssystem av bikupor tack vare dess höga prestanda och hållbara egenskaper.

 

LEED Platina Certifiering

Lenovo uppmärksammades av International WELL Building Institute (IWBI) 2018, för att ha gjort en stor inverkan på både industri och kultur vid huvudkontoret i Morrisville, North Carolina, USA. Under 2018 tilldelades Lenovos huvudkontor “Leadership in Energy and Environmental Design – LEED Platinum Certification” av U.S. Green Building Council (USGBC).

 

 

Välgörenhet och sociala insatser

Lenovos filantropiska och sociala insatser är inriktade på utbildning inom STEM (vetenskap, teknologi, ingenjörskonst, matematik) och stärker minoriteter och befolkning med begränsade resurser – teman som är en del i framgången för vår verksamhet. Lenovos  nätverk av program hjälper till att ge direkt tillgång till teknikutbildning och har hittills hjälpt mer än 5 000 studenter vid 118 offentliga gymnasieskolor i hela USA.

 

 

Lenovo’s Women’s Leadership Development Program

Lenovos ledarutvecklingsprogram för kvinnor (WLDP) stöder vårt globala företagsinitiativ för att befordra kvinnor med hög potential till verkställande chefsroller. Kvinnor representerar nu 18,8 procent av Lenovos chefer. Fram till 2020 är fokus på att uppnå 20 procent global kvinnlig representation på chefspositioner.

 

 

Product Water Footprint by utilizing the Instant Life Cycle Assessment (LCA™)

Lenovos utvecklingsteam för stationära datorer samarbetade med RDC Environment (ett dotterbolag till Intertek) för att identifiera ett produktvattenavtryck genom att använda Elektronikverktyget Instant Life Cycle Assessment (LCA ™). Lenovo tittar nu på de innovativa lösningar som kan ha störst inverkan för att minska produktens vattenavtryck.

 

 

Solcellsprojekt

Under FY 2018/19 fortsatte Lenovo utvidgningen av solcellsprojekt i våra anläggningar i Morrisville och Whitsett, NC, USA; och i Wuhan, Kina. Dessa projekt representerar nästan 6 MW potentiell solenergiproduktionskapacitet. Lenovo har som mål att uppnå 30 MW ägd eller hyrd förnybar energiproduktionskapacitet globalt fram till 2020.

 

 

Undertecknare av U.N. Global Compact

Som undertecknare av U.N. Global Compact stöder och respekterar Lenovo skyddet av internationellt utropade mänskliga rättigheter genom politik och program som täcker Lenovos verksamhet och dess leveranskedja. Lenovo strävar efter att hantera våra verksamheter i överensstämmelse med avsikten i FNs Universal Declaration of Human Rights och International Labour Organization (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet.

 

 

Low Temperature Solder

Lenovo ingenjörer i Japan har uppfunnit en lödning med låg temperatur (LTS), vilken genererar 35% mindre koldioxidutsläpp vid lödning av krestkort. Lenovo arbetar nu med International Electronics Manufacturing Initiative (iNEMI) för att implementera denna teknik i branschen 2019.

 

 

Lenovo’s Mosaic Leadership Development Program

Lenovo’s Mosaic Leadership Development Program (MLDP) identifierar män och kvinnor med olika typer av mångfald, inklusive underrepresenterade grupper, och som är redo för nästa steg i sin karriär, för att gå vidare till chefspositioner med hög potential.

 

 

Lenovo’s Global Week of Service

Lenovos Global Week of Service är ett exempel på Lenovos globala samhällsengagemang. Medarbetare på lokala kontor runt om i världen utför olika typer av volontärarbete vilket stärker samhörigheten och drar nytta av medarbetarnas olika kvalifikationer samt ökar Lenovos fokus på differentiering och mångfald.

 

 

ENERGY STAR-kvalificerade produkter

Lenovo erbjuder ett komplett sortiment av ENERGY STAR-kvalificerade bärbara datorer, stationära datorer, arbetsstationer, bildskärmar och servrar. Många av Lenovos bärbara, stationära, workstation, server- och bildskärmsprodukter uppfyller och överträffar till och med de nuvarande kraven på ENERGY STAR.

 

 

Minska utsläppen av växthusgaser med den senaste klimatvetenskapen genom samarbete med Science Based Targets Initiative (SBTi).

Till år 2030 har Lenovo som mål att minska direkta utsläpp och utsläpp relaterade till inköpt el, uppvärmning och kylning med 50%. Utsläppsmålet är baserat på att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C.

 

 

Återvunnet innehåll

Många Lenovo-produkter innehåller återvunnet material från konsumenter (CL-PCR), vilket hjälper till att minska föroreningen av hav, sjöar och marina miljöer.

 

 

 

Nytt förpackningsmaterial

Lenovo började använda 100% återvunnet förpackningsmaterial 2008. Det nya förpackningsmaterialet, tillverkat av 100% återvunnet skummaterial, gör det möjligt att stapla datorerna vilket kräver mindre förpackningsmaterial.

 

 

Uppförandekod

Lenovos uppförandekod är en integrerad del av programmet för etik och efterlevnad som gäller alla Lenovos anställda över hela världen. Våra leverantörer förväntas följa uppförandekoden för leverantörer – och bedöms i upphandlingsbeslut.

 

 

Supercomputing värmeåtervinning

Lenovos ThinkSystem SD650 högdensitetsserver utvecklades i samarbete med Intel och Leibniz Supercomputing Center (LRZ) i München, Tyskland. Den direktvattenkylda designen möjliggör 85 till 90 procent värmeåtervinning. Eftersom vätska inte kan användas för att kyla allt i ett datacenter, håller LRZ och Lenovo på att utöka alternativ kylning genom att konvertera ”avfallet” i form av varmvatten till kallvatten som kan användas för att kyla resten av datacentret.

 

 

Thomas Hedin
Thomas Hedin.


Kontaktperson
Thomas Hedin
Environmental and Sustainability Affairs Manager
+46706341868

thedin@lenovo.com