Hoppa till innehåll
Den 8 september anordnade IT&Telekomföretagen ett webbinarium om hur IT- och telekombranschen påverkas av coronakrisen där bl.a. energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman deltog.

Den 15 september var det möte med Telekområdet och bl.a. diskuterades remissvar på kontantkortsutredningen och informationsskrift om framtiden för 2G/3G. Senare under månaden publicerades skriften Radiovågor från 5G-basstationer .

Ett  möte i Hållbarhetsrådet ägde rum den 16 septemberStörst fokus lades på frågan om att synliggöra branschens initiativ till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Den 21 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. En blogg med en generell reflektion över BP21 publicerades på techsverige.se.

Två pressmeddelanden publicerades också, med anledning av regeringens budget för 2021; Nödvändiga satsningar på bredband välkomnas  och Uteblivna satsningar på digital kompetens kommer att kosta jobb och tillväxtmöjligheter.

IT-kompetensrådet träffades den 23 september. Fokus för diskussionerna låg på den kommande kompetensrapporten, som enligt plan skulle presenteras i december.

Den 29 september arrangerade IT&Telekomföretagen ett webbinarium tillsammans med Almega och Svenskt Näringsliv som fokuserade på rekrytering av personal på en global arena, politisk påverkan och hur det kan bli lättare att starta och utveckla företag i Sverige.

Den 30 september anordnade IT&Telekomföretagen ett webbinarium där förbundets nya rapport Leverantörer av samhällsnytta presenterades.