Hoppa till innehåll
Knowit bidrar aktivt till våra kunders hållbarhetsarbete genom att erbjuda tjänster för mänsklig digitalisering och cirkulär ekonomi. Vår strategi utgår ifrån att skapa långsiktigt värde för våra kunder genom moderna och kreativa lösningar för digitalisering och innovation. Knowit levererar projekt som bidrar till samhällets utveckling och involverar den mänskliga aspekten både utifrån användarvänlighet och integritet. En uppgift är att bidra med kompetens till ökad förståelse för hur digitalisering kan bidra till en cirkulär ekonomi och ett förbättrat samhälle. Knowits kompetens inom cybersäkerhet är en tillgång i både interna och externa projekt för att säkerställa att data och personuppgifter inte används i negativa eller olagliga sammanhang.

Knowits hållbarhetsrapport 2019, s 23, 40, 41 och 43-44.

Under 2018 engagerade Knowit sig i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige genom att aktivt bidra till arbetet med färdplanen för Digitaliseringskonsultbranchen. I färdplanen har Knowit tillsammans med andra företag i branschen förbundit sig till att, både i sina kunduppdrag och i sin egen verksamhet, bidra aktivt till att Sverige ska kunna bli det första fossilfria välfärdslandet och att detta ska vara uppnått senast 2045.

Genom att utveckla tjänster som hjälper kunden att informera sig om sin direkta och indirekta påverkan, till exempel genom att följa upp energiförbrukning, och transparens kring koldioxidpåverkan av e-handel och effektivisera logistik och transporter kan Knowit bidra till lägre utsläpp. Knowits kompetens bidrar till förbättrad effektivitet med hjälp av smarta elmätare och andra digitala lösningar. Genom att öka uppkopplingsmöjligheter, främja användningen av kollektivtrafik, förnybar energi och system som samlar information om energianvändandet kan kunderna öka transparensen om sina CO2-utsläpp.

Knowit är ett klimatneutralt företag sedan 1 januari 2019.

Knowits hållbarhetsrapport 2019, s 40, 41 och 44-46.

Joakim Pilborg
Joakim Pilborg.

Kontaktperson:

Joakim Pilborg
Vice President Corporate Operations
joakim.pilborg@knowit.se