Hoppa till innehåll
TechBuddy är en digital plattform som erbjuder teknisk support på plats genom att identifiera, testa och utveckla en stor grupp av tekniskt kunniga talanger. TechBuddy ansluter talangerna, så kallade ”Buddies”, till kunder som behöver teknisk vägledning och support. ”Buddies” levererar konsultationer, installationer och teknisk support av hög kvalitet till konsumenter och företag.

Det finns många i samhället som inte nyttjar fördelarna av den digitala utvecklingen, och samtidigt lever vi historiskt sett i en unik tid där våra unga ofta har mer kunskap och erfarenhet än våra äldre i vår tids kanske viktigaste verktyg, dvs. Digitala verktyg – dolda talanger med ett starkt intresse för IT, och som är långt mer kompetenta än vad de själva ens vet, och i många fall lika kvalificerade som yrkesverksamma i IT sektorn.  TechBuddys affärsmodell går ut på att brygga dessa tech-experter med personer som behöver hjälp med tekniken i samhället, och skapa fler fördelar för alla i det digitala samhället.

TechBuddy har skapat över 60 000 arbetstillfällen för 1000+ ”Buddies”, och bidrar till mål 8 om ”Anständiga Arbetsvillkor och Ekonomisk Tillväxt” i Agenda 2030. TechBuddy  skapar dessa jobbmöjligheter genom att testa de som söker jobb hos oss, personer som ofta är utanför arbetsmarknaden och inte har traditionella IT meriter, på de digitala kompetenser som kunder efterfrågar. Genom TechBuddy får de en möjlighet att tjäna pengar på deras kunskaper och intressen, och de som jobbar motsvarande heltid tjänar ofta över medianlönen i Sverige. Dessutom bygger de meriter som gör de attraktiva för framtida jobb inom IT-sektorn.

Tahero Nori och Siavash Habibi
Tahero Nori och
Siavash Habibi.


Mer info:

https://techbuddy.se/om-oss  
Kontaktpersoner:
Tahero Nori, CEO
Siavash Habibi, COO