Hoppa till innehåll

HP bidrar till minskad skogsskövling. HP kräver att leverantörsledet använder råvara från hållbart skogsbruk. För papper till skrivare lyckades HP under 2019 att endast använda råvara som antingen var certifierad (enligt FSC) eller återvunnen. Ingen skogsskövling skedde för att få fram råvaran. För råvaran som används till HP pappersbaserad produktförpackning har uppnåtts 65% med sikte mot 100% i slutet av 2020.

Pappret som kunder använder i HP-skrivare representerar ca 20 % av HPs totala koldioxidfotavtryck. Målet om hållbar råvara till förpackningar innebär att det som får produkterna levererade indirekt bidrar till hållbart skogsbruk.

Förutom att använda hållbar råvara stödjer HP WWF och andra projekt för att restaurera och förbättra skötseln av över 80 000 hektar skog i Brasilien och Kina fram till slutet av 2024. Skogsområden i dessa projekt kan producera tillräckligt med papper för att täcka behovet i våra HP konsumentskrivare i fyra år (även om det inte är säkert att råvaran kommer just från dessa länder).  Därför arbetar HP med WWF och andra där det finns en positiv lokal effekt för människor och miljön.

Genom att främja användning av hållbar pappersråvara i HP:s leverantörsled bidrar det till att flera globalt mål: 12 för Hållbar Konsumtion och Produktion – när HP använder det i förpackningar, 13 för att Bekämpa klimatförändringarna – när vi hjälper till att restaurera skogar och minska skogsskövling eftersom skogar är viktiga för klimatet, och 15 för Ekosystem och ekologisk mångfald – direkt genom att stödja att återställa skogar

Länk till sida med ytterligare information samt kontaktuppgifter

Länkar:
https://press.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-pledges-to-making-every-page-printed-forest-positive.html

HP:s Hållbarhetsrapport 2019 , sid 89; https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06601778

https://press.hp.com/us/en/press-releases/2020/hp-arbor-day-foundation-team-up-to-plant-one-million-trees-2020.html

Madeleine Bergrahm
Madeleine Bergrahm.


Kontakt:
Madeleine Bergrahm
Hållbarhetschef Norden, HP

madeleine@hp.com